Ambasada i konsulaty w Niemczech. Mapa Niemiec Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Konsul generalny: Jolanta Róża Kozłowska

Im Mediapark 5, 50670 Köln, Niemcy

Tel.: (0221) 93 7300 - Tel: (0221) 93 730 200
Tel. dyżurny: (0177) 37 27 164


E-mail: [email protected]