Ambasada i konsulaty w Niemczech. Mapa Niemiec Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Schwerinie

Konsul Honorowy: Helmuth Freiherr von Maltzahn
(język konsula niemiecki, angielski, francuski)
Okręg konsularny: Meklemburgia-Pomorze Przednie, godziny otwarcia: pon. i czw. 9.00-12.00.

Lindenstr. 1, 19055 Schwerin, Niemcy

Tel.: (0385) 593782-51
Fax: (0385) 593782-52

E-mail: [email protected]